Ξενοφώντος 15α Τ.Κ. 105 57 ΑΘΗΝΑ 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

© Εργαστήριο Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων - Τμήμα Επεξεργασίας Ψηφιακών Εικόνων & Πολυμέσων

Επιμέλεια: Γεώργιος Παυλίδης, Γεράσιμος Κέκκερης