Γενικές Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα του σεμιναρίου

Αναλυτικό πρόγραμμα σεμιναρίου

Ενημέρωση

Συμμετέχοντες

Εικόνες από το σεμινάριο

Ξενοδοχεία της Ξάνθης

 

Αρχική σελίδα