Εργαστήριο Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα
Στόχοι-Aναμενόμενα αποτελέσματα σεμιναρίου
Αναλυτικό πρόγραμμα σεμιναρίου
Εκπαιδευτικό υλικό
Συμμετέχοντες
Εικόνες από το σεμινάριο

Τελευταία ενημέρωση σελίδων / ανακοινώσεων:
21 Σεπτεμβρίου 1998


 

 

bv_anim.gif (25222 bytes)

electricity.jpg (10532 bytes)


Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Βασική θεματική ενότητα

  1. Εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση σε
    εργαστηριακές ασκήσεις Ηλεκτρισμού.
  2. Προσομοίωση εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρισμού με χρήση Υπολογιστή.
  3. Αναζήτηση πληροφοριών και σύνδεση με βάσεις δεδομένων σχετικές με Ηλεκτρισμό στο δίκτυο Internet.

Επιπλέον θεματικές ενότητες εάν υπάρχουν.

  1. Παιδαγωγική ανάλυση χρήσης υπολογιστών στην εκπαίδευση.
  2. Χρησιμοποίηση του δικτύου Internet στην εκπαίδευση.
  3. Δημιουργία σελίδων στο WWW.

Συνολικός αριθμός εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν
Μία ομάδα των είκοσι ατόμων.

Τόπος υλοποίησης του προγράμματος
Εργαστήρια Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, ΔΠΘ.

 

line6.gif (849 bytes)

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

Επωνυμία του φορέα που υποβάλλει την πρόταση Εργαστήριο Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Δ.Π.Θ.

Οδός, αριθμός Βασ. Σοφίας 1 (ΠΡΟΚΑΤ)
Πόλη, Ταχ. Κώδικας Ξάνθη, 67100
Τηλέφωνα (0541) 79955-6
Φαξ (0541) 75568
Νομός Ξάνθης
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Ονοματεπώνυμο του υπευθύνου Κέκκερης Γεράσιμος
Θέση/Ιδιότητα Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.

labbuild.gif (23250 bytes)
Aποψη του κτιρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ


circuit.gif (15905 bytes)   Aποψη της αίθουσας του εργαστηρίου Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων      

Αίθουσα υπολογιστών του εργαστηρίου Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων  imaglab.gif (18601 bytes)

 

line6.gif (849 bytes)