Συλλογές

Οι συλλογές του ΠΛΙ εκθέτονται σε περιοδικές και μόνιμες εκθέσεις. Η έκθεση που στεγάζει στις αίθουσές του το ΠΛΙ σήμερα, αφορά τις φυσικές υφαντικές ύλες στην Ελλάδα από το 1835 ως το 1945 περίπου: την παραγωγή, την επεξεργασία, και την εφαρμογή τους στα τοπικά μας παραδοσιακά ενδύματα και στην οικιακή χρήση, με αναφορές - όπου το επιτρέπουν οι μέχρι σήμερα έρευνες του κέντρου του ΠΛΙ - σε τεχνικές, επαγγέλματα κλπ., που έχουν σχέση με το ύφασμα και τη μετατροπή σε ένδυμα ή χρηστικό αντικείμενο για το σπίτι και την εργασία.
Back to home page
Πληροφορίες - Συλλογές - Εθνογραφική Έρευνα - Εκδόσεις - Κοστούμια - Παιδικό Μουσείο "Σταθμός" - Φωτογραφική Αρχειοθήκη - Λαογραφικά Προγράμματα - Βραβεία