Κοστούμια

H ιματιοθήκη του ΠΛΙ διαθέτει πάνω από 400 αντιπροσωπευτικούς τύπους ενδυμάτων (αντίγραφα), απ' όλη την Ελλάδα, που τις χρησιμοποιεί η χορευτική ομάδα του ΠΛΙ.
Back to home page
Πληροφορίες - Συλλογές - Εθνογραφική Έρευνα - Εκδόσεις - Κοστούμια - Παιδικό Μουσείο "Σταθμός" - Φωτογραφική Αρχειοθήκη - Λαογραφικά Προγράμματα - Βραβεία