Λαογραφικά Προγράμματα

Τα πολιτιστικά προγράμματα του ΠΛΙ είναι πολλά και πρωτοποριακά κι απευθύνονται κυρίως σε μικρά παιδιά.
Back to home page
Πληροφορίες - Συλλογές - Εθνογραφική Έρευνα - Εκδόσεις - Κοστούμια - Παιδικό Μουσείο "Σταθμός" - Φωτογραφική Αρχειοθήκη - Λαογραφικά Προγράμματα - Βραβεία