Εθνογραφική Έρευνα

Στον τεράστιο τομέα της εθνογραφικής έρευνας, το ΠΛΙ προσπαθεί να συμπληρώσει μ' όποιον τρόπο μπορεί, το έργο της σωστής καταγραφής, μελέτης και κοινοποίησης του εθνογραφικού πλούτου της Ελλάδας κυρίως στους τομείς της φορεσιάς και του υφάσματος και γενικότερα της παραδοσιακής τεχνολογίας, αλλά και στον τομέα του χορού και της εθνομουσικολογίας.
Back to home page
Πληροφορίες - Συλλογές - Εθνογραφική Έρευνα - Εκδόσεις - Κοστούμια - Παιδικό Μουσείο "Σταθμός" - Φωτογραφική Αρχειοθήκη - Λαογραφικά Προγράμματα - Βραβεία