Πληροφορίες

Το κοινωφελές "Πελοποννησιακόν Λαογραφικόν Ίδρυμα Β. Παπαντωνίου" είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Π.Δ. 199/1974), με έδρα το Ναύπλιο. Ιδρύθηκε το 1974 και διευθύνεται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Σκοποί του είναι: η έρευνα, η διάσωση, μελέτη και προβολή του παραδοσιακού πολιτισμού της Πελοποννήσου και ευρύτερα όλης της Ελλάδας.
Το Ίδρυμα διαθέτει τρία νεοκλασικού χαρακτήρα κτίρια στο Ναύπλιο, καθώς κι ένα ξενώνα για τις ανάγκες του προσωπικού του. Στην Αθήνα στεγάζεται σε δύο διαμερίσματα στην Πλατεία Βικτωρίας.
Στο κτίριο της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 1 στο Ναύπλιο, στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο του Ιδρύματος που το 1981 απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο του Μουσείου της Χρονιάς. Οι αίθουσες του ΛαογραφικοΥ Μουσείου είναι αφιερωμένες σε μια μεγάλη έκθεση που αφορά την παραγωγή, επεξεργασία και χρήση των φυσικών υφαντικών υλών στον ιστορικό ελληνικό χώρο από τα μέσα του 19ου ως τα μέσα του 20ου αιώνα περίπου. Λειτουργεί ακόμα ένα μικρό πωλητήριο όπου μπορεί κανείς να αγοράσει τις διάφορες εκδόσεις του ΠΛΙ. Κάρτες, πόστερς, και διάφορα αντικείμενα κι ενδύματα ειδικής παραγωγής, για το ΠΛΙ.
Στο κτίριο της οδού Σωφρόνη 13 στο Ναύπλιο, στεγάζεται η βιβλιοθήκη και η γραμματεία του ΠΛΙ.
Οι συλλογές του Ιδρύματοτς περιλαμβάνουν σήμερα πάνω από 16.000 αντικείμενα: Φορεσιές, υφαντά, κεντήματα, σκεύη(κεραμικά, χάλκινα), εργαλεία κ.ά. Ο εμπλουτισμός τους συνεχίζεται συστηματικά.
Το Ίδρυμα πραγματοποιεί διάφορες εκδόσεις (βιβλία, κάρτες, ημερολόγια, αφίσες). Εκδίδει ακόμα και ένα επιστημονικό περιοδικό, τα "Εθνογραφικά".
Στην εκδοτική δραστηριότητα του Ιδρύματος περιλαμβάνεται επίσης η παραγωγή δίσκων με ελληνική δημοτική μουσική, από ηχοληψίες συνεργατών του Ιδρύματος στη ύπαιθρο. Στον τομέα της διάσωσης των τραγουδιών και χορών του ελληνικού λαού καταβάλλεται απ' το Ίδρυμα μαι ιδιαίτερη προσπάθεια με επιτόπιες έρευνες και ηχοληψίες.
Μέσα στους κύριους σκοπούς του Ιδρύματος είναι: α) η συνεργασία με άλλα λαογραφικά και εθνογραφικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
β) η συμβολή του στην επιστημονική υποδόμηση της σύγχρονης ελληνικής βιοτεχνίας με την παροχή έγκυρων, δηλ. ιστορικά και αισθητικά μελετημένων, χειροτεχνικών προτύπων από τις συλλογές και τις ειδικές έρευνές του.
γ) η προβολή κι ενίσχυση παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Ναύπλιο και την περιοχή του.
δ) η παροχή υποτροφιών.
ε) η διοργάνωση συναντήσεων ειδικών με κύριο θέμα τα Μουσεία και τα προβλήματά τους. Η 1η συνάντηση ήταν αφιερωμένη στο Μουσείο και το Σχολείο.
στ) η διοργάνωση κινητών και άλλων εκθέσεων στην περιοχή Ναυπλίου ειδικά και στην Ελλάδα και το εξωτερικό γενικά ("Κύκλος της Ζωής", Βέλγιο, "Η Πελοποννησιακή Φορεσιά", Θεσσαλονίκη, "Η Ελληνική Γυναικεία Φορεσιά και το Κόσμημα", Αθήνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, "Salute to Greece",Ντάλλας, Τέξας).

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα
Λαογραφικό Μουσείο Ναυπλίου
Βασιλέως Αλεξάνδρου 1
211 00 Ναύπλιο.
Τηλ.: (0752) 28.379, 28.947 (γραμματεία), Fax: 27.960
Ώρες λειτουργίας Μουσείου: 9.00 π.μ. - 2.30 μ.μ.
Κλειστά κάθε Τρίτη και το Φεβρουάριο
Γραφεία Αθηνών
Πλατεία Βικτωρίας 3
104 34 Αθήνα
Τηλ.: (01) 8834.020, 8830.762
Fax: (O1) 8834.020
Επισκέψεις σχολείων, οργανωμένων ομάδων, ξεναγήσεις:
μετά από συνεννόηση στο τηλέφωνο Αθηνών (01 ) 8834.020
Back to home page
Πληροφορίες - Συλλογές - Εθνογραφική Έρευνα - Εκδόσεις - Κοστούμια - Παιδικό Μουσείο "Σταθμός" - Φωτογραφική Αρχειοθήκη - Λαογραφικά Προγράμματα - Βραβεία