[Πελοποννησιακό Λαογραφικό Μουσείο]English

Το κοινωφελές "Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα Β. Παπαντωνίου" είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Π.Δ. 199/1974), με έδρα το Ναύπλιο. Ιδρύθηκε το 1974 και διευθύνεται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Σκοποί του είναι: η έρευνα, διάσωση, μελέτη και προβολή του παραδοσιακού πολιτισμού της Πελοποννήσου και ευρύτερα όλης της Ελλάδος. Το ΠΛΙ είναι κάτοχος του 25% των μετοχών της Εληνικής Εταιρείας Κονσερβών Α.Ε. "ΚΥΚΝΟΣ" που αποτελούν την κύρια πηγή των εσόδων του.Πληροφορίες

Συλλογές

Εθνογραφική Έρευνα

Εκδόσεις

Κοστούμια

Παιδικό Μουσείο "Σταθμός"

Φωτογραφική Αρχειοθήκη

Λαογραφικά Προγράμματα

Βραβεία

Επιμέλεια: Εργαστήριο Επεξεργασίας Ψηφιακών Εικόνων και Πολυμέσων
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
(Κ.Ν.Σταμέλου, Γ.Π.Παυλίδης, Γ.Τ.Κέκκερης)

Copyright © Πελοποννησιακό Λαογραφικό Μουσείο

goGREECE Member button


Pages registered in


Nauplia

DUTh