Εκδόσεις

Οι εκδόσεις και οι δίσκοι μουσικής, οι κάρτες, τα πόστερς κλπ. του ΠΛΙ, είναι πια γνωστά στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίως η επιστημονική έκδοση του ΠΛΙ τα "Εθνογραφικά". Το 1983 απέσπασε βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών η Αγγελική Αμαντρύ για το βιβλίο, "Η Ελληνική Επανάσταση σε γαλλικά κεραμικά του 19ου αιώνα", έκδοση του ΠΛΙ.


Ειδική Έκδοση: Napoli di Romania
Back to home page
Πληροφορίες - Συλλογές - Εθνογραφική Έρευνα - Εκδόσεις - Κοστούμια - Παιδικό Μουσείο "Σταθμός" - Φωτογραφική Αρχειοθήκη - Λαογραφικά Προγράμματα - Βραβεία