Εργαστήριο Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων


Διευθυντής: Χριστόδουλος Χαμζάς, Καθηγητής
Μέλη ΔΕΠ: Νικόλαος Παπαμάρκος, Καθηγητής
 
Μέλη ΕΔΤΠ:Α. Μαραντάς, Α. Καρατζίνης, Σ. Μπάζιου

Η εκπαιδευτική και ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακούς φοιτητές και προσωπικό τεχνικής υποστήριξης. Τα μέλη της διδάσκουν μαθήματα στις περιοχές των Ηλεκτρικών Μετρήσεων, Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ανάλυσης Δικτύων, Δίκτυα Υπολογιστών, Συμπίεσης Δεδομένων, Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων, Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων και Κωδικοποίησης Εικόνων. Τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα αφορούν τη συμπίεση δεδομένων, την ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και εικόνων, την αναγνώριση προτύπου, πολυμέσα, τις βάσεις δεδομένων για πολυμέσα και δίκτυα υπολογιστών.
Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
α) Ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό εργαστήριο, με πενήντα θέσεις εργασίας, για την διεξαγωγή ασκήσεων για τα μαθήματα ηλεκτρικών μετρήσεων και ηλεκτρικών (αναλογικών και ψηφιακών) κυκλωμάτων.
β) Ένα πλήρες εκπαιδευτικό και ερευνητικό εργαστήριο "Εικόνων & Πολυμέσων", στο οποίο έχουν επενδυθεί πάνω από 70 εκατομμύρια δρχ. για την υποδομή του.
γ) Μία Εργαστηριακή Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων και Πολυμέσων.

Μέλη του εργαστηρίου έχουν συμμετάσχει ενεργά στον καθορισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των διεθνών προτύπων της CCITT/ISO (JBIG, JPEG, MPEG etc.) για κωδικοποίηση, αποθήκευση και ανάκτηση εικόνων (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες), όπου έχουν και έξη διεθνείς πατέντες. Στις τωρινές δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνεται η υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς των πολυμέσων, δίκτυα υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και ψηφιακής αναγνώρισης χαρακτήρων. Μερικά από τα τελευταία δείγματα δουλειάς της ερευνητικής ομάδας είναι:

JBIG: Πρωτοποριακή βάση δεδομένων για αποθήκευση ασπρόμαυρων εικόνων και εγγράφων.
ARTBASE:Βάση εικόνων βασισμένη στο Paradox, κατάλληλη για αποθήκευση και παρουσίαση πινάκων με κείμενο και ήχο.
GOCR: Πειραματικό σύστημα αναγνώρισης χαρακτήρων σε μεικτά κείμενα.Home Page Πίσω στη σελίδα του Εργαστηρίου Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων